torsdag 16 augusti 2012

Scouter redo inför ångest och depression

Amerikanska flickscouterna (Girl Scouts USA) har tagit hjälp av Martin Seligman och positiv psykologi för att utveckla ett ”lyckoforskningsmärke”, det så kallade Science of Happiness Badge, som en del av deras program för scouters förkovran inom vetenskap och teknik. Det rapporterade nyligen tidskriften Monitor on Psychology.

Science of Happiness Badge
Syftet med märket, som riktar sig till flickor i åldern 10-12 år, är att öka flickornas intresse för psykologi och lyckoforskning men framför allt hoppas man på att aktiviteterna förknippade med märket skall kunna förebygga ångest och depression under de efterföljande ungdomsåren.

”Efter puberteten ökar förekomsten av depression mycket kraftigt, men om du kan arbeta med barnen strax dessförinnan kan du bidra till att minska den”, säger Seligman till Monitor on Psychology. Därför lyckoforskningsmärket. Fånigt? Inte alls. Överspända förhoppningar? Möjligen, men ”det har gjorts 21 upprepade studier runt om i världen av att undervisa barn i åldrarna 10 till 12 år i de färdigheter [som ingår i programmet för lyckoforskningsmärket], och metaanalyser av dessa har visat betydande minskning av depression och ångest under åren därefter”, säger Seligman.

Lyckoforskningsmärket är i alla fall ett lovvärt initiativ, inte minst mot bakgrund av den senaste rapporten om psykisk ohälsa bland amerikanska ungdomar, publicerad helt nyligen i Archives of General Psychiatry (2012;69:372-80). Denna mycket välgjorda studie, som bygger på diagnostiska intervjuer med 10 148 ungdomar mellan 13 och 17 år, representativa för den amerikanska befolkningen i åldersspannet, fann att 40,3 % av ungdomarna hade minst en tydligt diagnostiserbar psykisk störning under de 12 månader som närmast föregick studien, och 23,4 % under de närmast föregående 30 dagarna. Ångestsyndrom (såsom fobier, panikångest) var vanligast, följt av beteendestörningar (såsom ADHD, ätstörning), depressiva störningar samt drog- och alkoholmissbruk. Ångest, depression och ätstörningar var betydligt vanligare bland flickor medan övriga beteendestörningar och missbruk var något vanligare bland pojkar.

Studien visar med andra ord att psykiska störningar är förskräckande vanliga bland amerikanska ungdomar redan under tonårstiden. Kvalificerade bedömare (Evidence-Based Mental Health, 2012;15:65) anser att resultatet av studien i stora drag är generaliserbara till andra länder. Socialstyrelsen gör i sin Folkhälsorapport 2009 uppskattningen, att 29 % av kvinnorna och 7 procent av männen i Sverige i åldrarna 16 till 19 år lider av ängslan, oro eller ångest, vilket ligger i linje med resultatet i den amerikanska studien.

Ett lyckoforskningsmärke vore kanske något att tänka på även för Svenska Scoutförbundet.